TPE-Marka-Patent-Tescil-Ofisi

TPE-Marka-Patent-Tescil-Ofisi

Markadan Patente Fikri Sınai Haklar

Firma sahipleri ve Girişimcilerin hizmet alma noktasında gelen taleplerinde genel olarak; “marka patenti almak, patentlemek istiyorum, bir fikrim var, logo patenti istiyorum” yada benzer ifadelerle haklarını koruma altına almak istemektedirler.

Marka, Patent, Tasarım, bizlere ulaşanların tüm hakları tek bir kelime ile anlatmaları mümkün oluyor, hepsinin birbirine karışmış bir haliyle ifade ediliyor maalesef. Bu konuya bir açıklık getirmek ve Fikri Sınai Haklarının ne olduğunu anlatmak gerekir diye düşündüm.

Marka Tescil Belgesi; Ürün ve hizmetleriniz de kullandığınız ad, sözcük, şekil, harf, ses ve sayılar gibi her türlü işaretlerinizi sizin veya firmanızın adına koruma altına alabilmenizi sağlar. Bu belge ile önce yurtiçi ulusal başvuruyu yapıp sonra yurtdışı başvuru yapabilirsiniz. Teşviklerden faydalanma, com tr alan adı alma, fuar desteğinden faydalanma, TSE,İSO,CE ve benzeri kalite belgelendirme işlemleri içinde ilk önce atılması gereken adımdır diyebiliriz.

Tasarım Tescil Belgesi; Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki desen, şekil, çizgi, biçim, renk, doku çeşitli unsurları koruma altına alabilmenizi sağlar.

Günümüzde firmalar farklı ürünler dizayn ederek rekabette bir adım önde olmaya çalışmaktadırlar. Tüketicinin gözünde görsel yenilikler ve estetik tasarımlar daha çok tercih nedeni olmaktadır. Yaptığınız yeni tasarımları tescilleyerek koruyabilir ve tekel hakkı kazanarak kazancınızı artırabilirsiniz.

Ucuz ürüne karşı üreticilerin alternatif çıkış yolu yeni teknoloji ile ürün geliştirmek ve taklitten korunmaktır.

Tasarımlarınızı fuarlarda sergilemeden veya piyasaya sunmadan önce hak kaybı yaşamamak ve taklit edilmesini engellemek için tescil almalısınız.

Patent Tescil Belgesi; Bir sınai veya ticari buluşun, imal ve satış hakkının belli bir süre için bir şahsa veya firmaya ait olduğunu gösteren devletçe onaylı resmi belgedir. Patent; yenilik, buluş basamağı, sanayide uygulanabilirlik kriterlerine göre tescillenir. Usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler, kimyasal maddeler de bu kapsamda patentlenebilmektedir. Koruma süresine bağlı olarak yurtdışında incelemeye gönderilme durumuna göre

İncelemeli Patent ve İncelemesiz Patent olarak tercih yapılarak belge alınabilmektedir.

Patent hakkı, seri halde imal edilecek olan malın belli standartlara uygun olarak yalnız ilk buluş yapan imalatçı tarafından üretilmesi hakkını temsil ettiği gibi, buluşun çalınmasından ve taklitlerinden korunmasını da sağlayan belgedir. Patent hakkı, her ülkenin kendi sınırları içinde geçerlidir. Patent sahibi, imal mamülün başka ülkeler için de patent hakkını isterse, ayrı ayrı o ülkelere müracaat etmesi gerekir. Bazı ülkeler, başka ülkede alınan patent hakkının belli şartlar dahilinde kendilerinde de geçerli olmasına izin verirler.

Patent haricinde yenilik ve sanayide uygulanabilirlik haline göre geliştirmelere tabi tutulmuş (kimyasal maddeler, Usuller ve usuller sonucu elde edilmiş ürünler hariç) diğer ürünler Faydalı Model olarak Tescili ile koruma altına alınabilmektedir. Yalnızca ulusal başvuru olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak; İşletme sahiplerinin veya Girişimcilerin ticari beklentileri doğrultusunda yaptıkları reklam, pazarlama, işletme proje yatırımları için harcanan paralara, emeğe ve zamana karşın, bu konudaki fikri sınai haklarını yasal olarak koruyabilme konusunda aynı duyarlılığı ve özeni gösteremediklerini görüyoruz.

Bir çok firma sahibinin veya girişimcinin bilinçsizlik den ya da yalnızca gider olarak gördüklerinden, marka, tasarım ve patent gibi fikri sınai haklarını güvence altına almadan hareket ettiklerini görüyoruz. Ucuz iş yaptırma düşünceleri ile ehliyetsiz ellere teslim ettikleri yasal haklarını koruma adına yaptıkları işlemlerinde sağlıklı sonuçlar alamadıkları gibi, sonrasında hak kayıplarını takip eden hukuksal cezai yaptırımlara maruz kaldıklarını görüyoruz.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki

Türk Patent Enstitüsüne yapılan başvuruların ortalama % 40 ‘ı gerek yanlış başvurudan gerekse takipsizlikten dolayı belge alamıyor. Uzun bir takip süreci gerektiren marka, tasarım ve patent tescili işlemlerindeki takip ve bilgilendirmelerin yanı sıra başvurularının yapılmadan evvel uzman kişiler tarafından değerlendirilerek, araştırılarak tescil kriterlerine uygunluğunun onaylanması ve sonrasında işlemlerin başlatılması daha da önemli bir husustur.

Firma sahipleri ve Girişimciler; ödedikleri paranın, aslında kaybetmiş oldukları zaman, hak ve emek kaybı ile birlikte bu bedelin kat kat fazlasını ödemiş olduklarını geç de olsa görmektedirler.

• Üretimini yaptığınız her ürünün mutlaka marka tescilini önce Türkiye’de, ihracatınız varsa veya planlıyorsanız ilgili ülkeler de tescil ettirip güvence altına almalısınız.

• Ürünlerinizin ambalajlarını ve ambalaj üzerindeki desen, süsleme, şekil vs. bir bütün halinde tasarım olarak tescilleyerek haksız rekabetten korunun.

• Eğer tamamen yeni bir ürünüz, buluşunuz varsa, patent veya faydalı model olarak tescillemelisiniz.

• Tescilli marka, patent, tasarımlarınızın yenileme tarihlerini kontrol edip, hakkınızı kaybetmemek adına takip etmeli veya ettirmelisiniz.