Hukuksal Takip & İtiraz

Hukuksal Takip & İtiraz

Fikri ve sınai hak kapsamında Patentler, Tasarımlar, Markalar, Coğrafi işaretler, Enteğre Devre Topoğrafyaları, Yeni Bitki Türleri, Her türlü Sanat, Edebiyat Eserleri ve Yapıtlar, Fotoğraflar ve Dijital Haklar, Film ve Sinema Eserleri, İş yapma Yöntemleri ve Bilgisayar Proğramları’ nı sayabiliriz.

Fikri Haklarınızın korunmasının yolu her ne kadar tescil edilmesi olsa da sadece bu işlem maalesef tek başına yeterli değildir. Çünkü her gün yeni veya yeni olmayan ürün ve hizmetler için binlerce başvuru yapılmaktadır. Bilinçli veya tesadüfen ortaya çıkan benzer marka, tasarım veya buluşlar için bazen müdahale etmeye ihtiyaç duyulur. Bu başvuruları takip etmemiz ve yasal süreçler içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz haklarımızı bülten yayını süresi içinde kullanmamız çok büyük önem arz etmektedir.

Benzer başvuruların resmi yollarla engellenmesinin tek yolu başvuruların takip edilmesidir. Hem rakip firmaların hem de rakip olmayan firmaların takibi yapılmış olur. Daha kısa sürede, etkili, güvenli bir müdahale için yeterli donanıma, tecrübeye, bilgi ve birikime sahip olduğumuzu göreceksiniz.

Hukuksal anlamda taklitle mücadele, yasal haklarınızın korunması, yaptırım ve cezai işlemlerin yürütülmesi ancak bu konuda uzman hukukçularla yapılmalıdır.

Dahi Patent; Hak sahiplerinin hukuki taleplerini, konusunda uzmanlaşmış avukatlar ile çözüm ve sonuç odaklı hizmet üreterek yürütmektedir.

Genel olarak;

  • ·Tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi
  • ·Maddi ve Manevi zararın tazmini
  • ·Taklit ürünlere ve bunların üretiminde kullanılan araçlara el konulması
  • ·Gümrüklerden taklit ürün geçişlerin durdurulması

Hak sahipleri başvurusu üzerine mahkemelerce;

  • ·1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası
  • ·Milyarlarca liralık para cezası
  • ·İşyerlerinin 1 yıldan az olmamak kaydı ile kapatılması
  • ·Tabela indirilmesi
  • ·İhtiyati Tedbir
  • ·Ticaretten Men cezası verilmektedir.

*Sayfamızdan başvuru yapabilir veya sizi arayabilmemiz için iletişim formunu doldurabilirsiniz.