ISO 27001

ISO 27001

ISO 27001-2006 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Firmaya; işletmede bilgi güvenliği alt yapısı kurulumu, bilgi güvenliği ekibi oluşturulması, risk analizlerinin yapılması, risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik aksiyon planı hazırlanması, mevcut bilgi güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, gerekli dokümantasyonun oluşturulması ve çalışanlara bilgi güvenliği kültürünün aşılanması gibi katma değerler katmakla birlikte; bilginin güvenli paylaşımı açısından her firma için bir gerekliliktir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm ölçek ve sektördeki kuruluşlara uygun bir sitem olup, bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucu günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Firmaya; işletmede bilgi güvenliği alt yapısı kurulumu, bilgi güvenliği ekibi oluşturulması, risk analizlerinin yapılması, risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik aksiyon planı hazırlanması, mevcut bilgi güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, gerekli dokümantasyonun oluşturulması ve çalışanlara bilgi güvenliği kültürünün aşılanması gibi katma değerler katmakla birlikte; bilginin güvenli paylaşımı açısından her firma için bir gerekliliktir.


Bilgi güvenliği yönetim sistemi, firmanızdaki bütün bilgilerin değerlendirilmesi ve bu bilgilerin sahip olduğu eksiklikleri ve karşılaşacağı tehditleri göz önüne alan bir risk analizi yapılmasını gerektirir. Firma kendine bir risk yönetimi yöntemi seçmeli ve risk işleme için bir plan hazırlamalıdır.
Risk işleme için standartta öngörülen kontrol hedefleri ve kontrollerden tercihler yapılmalı ve uygulamaya koyulmalıdır.


Planlama uygulama kontrol etme önlem alma döngüsü uyarınca risk yönetimi çalışmalarını sürdürmeli ve bilginin risk seviyesi makul bir seviyeye çekilene kadar çalışmayı devam ettirmelidir.
ISO 27001 firmaların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlanmasını ve uygulama sırasında bunların kayıt edilmesini gerektirir. Firma tüm bu çalışmaların da içinde bulunduğu bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve çalışanlarını bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilgilendirmelidir. Belirlenen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin hedefine uygunluğunun ve performansının devamlı izlendiği dinamik bir proses olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin etkin desteği ve çalışanların iştiraki ile sağlanabilir.


Firma içerisinde bu çalışmaları yürütecek bilgi güvenliği yönetim sistemi takımın ve yöneticisinin bilgi güvenliği yönetimi konusunda donanımlı olmaları gerekmektedir. Risk yönetimi, politika oluşturma, güvenlik süreçlerinin hazırlanması ve uygun kontrollerin seçilerek uygulanması basamaklarında uzman desteği ve danışmanlık alınması tavsiye edilir.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurmanın Faydaları

  • ·İş devamlılığı; Uzun zaman boyunca işi garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde işe devam etme yetisine sahip olur.
  • ·İlgili taraflar ile barış halinde olma; İlk olarak tedarikçileri olmak üzere bilgileri korunacağından müşteri ve tedarikçilerin güvenini kazanır.
  • ·Bilgilerin farkına varma; Firma hangi bilgilerinin oluğunu ve bilgilerin değerlerinin farkına varır.
  • ·Sahip olduğu bilgileri koruyabilir.
  • ·Yasal Takipleri önler.
  • ·Yüksek Prestij sağlar.
  • ·Müşterileri değerlendirdiğinde, rakip firmalara göre önde başlar.
  • ·Personel Motivasyonunu artırır.
  • ·Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğine uygunluk için gereklidir.