Marka Tesciliyle Com-tr Almak

Marka Tesciliyle Com-tr Almak


Bilindiği üzere "com.tr" alan adı almak için aşağıda belirtilen evraklardan uygun olan bir tanesini ibraz etmek gerekiyor. Belgelendirilemeyen isimleri, jenerik isimleri veya şahıs olarak "com.tr" alan adı kayıt etmek isteyenler Marka Tescil Başvurusu ile istedikleri alan adını kayıt edebilirler.

Marka Tescil Başvurusu ile alan adı kaydı yaparken bazı önemli konulara dikkat etmek gerekir. Esas olarak Marka Tescil Başvurusu ile alınan alan adları aslında GEÇİCİ olarak tahsis edilmektedir. Marka başvurusu RED edilirse, sonuçlandırılamazsa veya Marka Tescil Belgesinin tescille sonuçlanmasından sonra bu belge ibraz edilmezse alan adı geri alınır. Genelde itiraza dayalı olarak yürütülen bu işlem eğer domain kayıt edildikten itibaren 2 yıl süre ile kullanılmış ise, belge sonuçlanmamış veya ibraz edilmemiş dahi olsa domain geri alınmaz.


Marka Tescil Başvurusu ile com.tr kayıt ederken ve itiraz ile elinizden alınmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • - Marka Başvurusu yaparken doğru sınıflandırma yapılmalıdır.
 • - Marka Başvurusunun mutlaka takip edilip, sonuçlandırılması gereklidir.
 • - Tescil Belgesi alındığında bu belgenin alan adı yönetimine bir kopyasının sunulması gereklidir.
 • - Alan adının devir işlemleri ilgili Markanın devri ile mümkündür.

Başvuru işlemlerini bizim aracılığımız ile gerçekleştirirseniz, sizin adınıza alan adınızın yönetimini üstlenir, tecrübe ve bilgi birikimimizle size kolaylık sağlarız. Başvuru için öncelikle bize varsa gerekli belgeyi faks veya email ile ulaştırabilirsiniz. Belgeniz yoksa Marka Tescil Başvurusu ile istediğiniz alan adını almanızı sağlayabiliriz. Başvurunuza ait belge ve daha sonra size göndereceğimiz onay formunu imzalayıp tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.


Belgeler konusunda dikkat edilmesi gereken husus, hepsinin okunaklı, imza, bilgi ve kaşe bilgilerinin diğer belgeler ile uyumlu olmasıdır. En fazla imza, kaşe eksikliği, belgelerle tutarsız bilgiler, belge ve formun okunaklı olmaması sebeplerinden dolayı başvurularımız geri çevrilmektedir. Böyle bir durumda bildirilen gerekli düzeltmeler yapılarak tarafımıza gönderilen belgelerinizin eksiksiz şekilde ve özenle hazırlanması ile kayıt alınmaktadır.Yapılan her alan adı başvurusu için, uygun bir belge aranır demiştik. Alan adı tahsislerinde kabul edilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. 1. Kayıt için, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. kimlik numaralı),
 2. 2. Ticaret odasından alınmış olan sıralanmış belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir: Faaliyet Belgesi, Oda Sicil Kayıt Sureti, Ticari Sicil Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi,
 3. 3. Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış Marka Tescil Belgesi veya Marka Tescil Başvurusu,
 4. 4. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan Sicil Tasdiknamesi,
 5. 5. İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için Belediye Başkanı İmzalı Talep Yazısı,
 6. 6. Vakıf, dernek ya da odalar için Dernek Tüzüğü, Vakıf Senedi ya da Kuruluş Kanunu,
 7. 7. Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış Turizm İşletmesi Belgesi,
 8. 8. Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış Seyahat Acentesi İşletme Belgesi,
 9. 9. Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi,
 10. 10. Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış Televizyon Gösterim Belgesi,
 11. 11. Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış Kayıt Tescil Belgesi,
 12. 12. Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) Üye Kayıt Belgesi,
 13. 13. Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı,
 14. 14. İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış İrtibat Bürosu Açılış Belgesi,
 15. 15. Yurtdışı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait ilgili Yurtdışı Kuruluşun Tescil Belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra yurt dışı tescile sahip kuruluşun,başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen Antetli Kağıtları Üzerinde İmzalı ve Kaşeli Yetki Belgesi,
 16. 16. Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 17. 17. Dergi ve gazeteler için, Derginin/Gazetenin aslı ve Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi,
 18. 18. Süresiz yayınlar için Yayının Aslı,
 19. 19. İlaç isimleri için, Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi,
 20. 20. Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından Kayıt Belgesi,
 21. 21. Gemiler için, Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi,
 22. 22. Fuarlar için, Resmi Gazete’de yayınlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan Fuar İzni Yazısı,
 23. 23. Türk Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınan Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi,

Yukarıda belirtilen bu belgelerden herhangi biri ile başvuran ilk kişi veya kuruluş ilgili alan adını kayıt altına alabilir.