Marka da Fayda ve Risk

Marka da Fayda ve Risk

Mal veya hizmetlerin markalanmasının üretici ve müşteri açısından faydaları şu şekilde ifade edilebilir:

Üreticilerin ürünlerini markalaması halinde kendilerine getirebileceği faydaları sıralayabiliriz.

· Marka, etkili reklam ve diğer tutundurma çabaları kullanılarak ürün ve işletme imajı oluşturmaya yardımcı olur.

· Marka sayesinde üretici, rakiplerinden farklı bir fiyat oluşturma olanağına kavuşabilir. Pek çok kuruluş fiyat dışı rekabeti tercih eder ve markalama belirli bir düzeyde bunu sağlamada yardımcı olur.

· İşletmeler, belirli bir imaj ve ayırt edebilme özelliklerinden dolayı üretici markası sistemiyle hedef pazarlarını belirli bir ölçüde koruya bilirler .

· İşletmelerin mal ya da hizmetlerini markalamaları, onların hedef pazarlarını bölümlendirmelerine yardımcı olur.

· İşletmeler, iki veya daha fazla marka kullanarak, çoklu pazar bölümlerine de ulaşılabilirler. Piyasada başarılı olmuş bir marka, aracı kuruluşların o ürüne piyasa fiyatından daha farklı fiyat koymasını engeller. Böylelikle işletmeler ürünlerinde bir fiyat tutarlılığı sağlayabilir.

· Marka tescil edilerek yasal bir konum kazanır ve marka sahibine güvence sağlar .

· Marka, müşterileri tatmin etmek için belirlenecek kalite düzeyi hakkında işletmelere bilgi verir.

· Marka finansal geri dönüş sağlar.

· Marka, başarılı bir ürünle doğru bir şekilde ilişkilendirilebilirse, işletmeler sadık müşteriler oluşturabilir.

· İşletmeler güçlü bir müşteri sadakati ile eforlü bir marka oluşturabilirler ise, dağıtım kanallarını kolayca kontrol altına alabilir.

· Marka, siparişlerin karşılanmasında sağlıklı bir sistem oluşturur.

· Marka sayesinde talepte istikrar sağlanınca, siparişleri karşılama maliyeti de en az düzeye düşer.

· Marka, işletmelerin karlı hedef pazar oluşturmalarına olanak sağlar.

· İyi tanınan ve güvenilir markalı ürünlere sahip olan üretici, yeni markalı ürünlerini hedef pazarlarına sunarken zorluk çekmez.

·

Alacakları ürünün markalı olmasının müşterilere faydaları şunlardır:

· Marka, müşterinin satın alacağı ürünü tanımasını sağlar.

· Müşteriye, hangi ürünün, ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikte olduğunu belirtmekte yardımcı olur.

· Marka, ürüne bir anlam ve duygu yüklemeleri için müşterilere yardım eder.

· Marka, satın alma kararlarında tam anlamıyla müşteride bir güven duygusu sağlar.

· Müşterinin aldığı ürün marka tescilli ise, müşteri sahip olduğu ürünün satış garantisi hizmetlerinin, ürü ne sahip olduktan sonra da devam edeceğini bilir

· Müşteriler, aynı markayı her satın aldıklarında, aynı özellikleri, faydaları ve kaliteyi bulacaklarını bilir

· Markalar, müşteriler için alış-verişi uygunlaştırır, kolaylaştırır ve hızlılaştırır.

· Müşteriler, ürünün kim tarafından üretildiği bilirler. Böylece her hangi bir olumsuz durumda kime başvuracaklarını da bilmiş olurlar.

· Marka, müşterinin riskini de azaltır.

Müşterilerin, bir ürün satın almadan önce taşıdıkları temel riskler şunlardır.

1. Fonksiyonel Risk: Ürünün beklentilerini karşılayıp-karşılayamaması riskidir.

2. Fiziksel Risk: Ürünün kullanımının, kullanıcısının veya diğerlerinin sağlığını tehdit edip etmemesi riskidir.

3. Finansal Risk: Ürünün ödenilen fiyata değip-değmeyeceği riskidir.

4. Sosyal Risk: Ürünün kullanımının toplum içinde kabul görüp-görmemesi riskidir.

5. Psikolojik Risk: Ürünün kullanımının müşterinin zihinsel yapısını etkileyip-etkilemeyeceği riskidir.

6. Zaman Riski: Ürünün başarısızlığının, tatmin edecek diğer ürünü bulmanın fırsat maliyetine yol açıp-açmayacağı riskidir.