Teknoloji Transferi

Teknoloji Transferi

Patent veya faydalı model belgesi almış buluşların ticarileştirilmesinden elde edilen gelirler için % 50 kurumlar ve gelir vergisi istisnasını öngören 19.02.2014 tarihli ve 6518 sayılı kanun ile ilgili taslak tebliği 16.01.2015 tarihin de yayımlandı.

Lisans Devir Verme Teklifleri

Lisans Devir Alma Teklifleri

Koruma Süresi Dolan Buluşlar

Koruma süresi Dolan Tasarımlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’ nun ( BTYK ) 27 Aralık 2011 tarih ve 23. Toplantısı’ nda alınan “Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika Araçlarının Geliştirilmesi ” başlıklı karar kapsamında Enstitü sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Söz konusu görev kapsamında Enstitü, ilgili paydaşlardan gelen görüşler ışığında “ Teşvik ”, “ Takip ” ve “ Bilgilendirme ” başlıklı çalışma alanlarında faaliyetler yürütmektedir.

TEŞVİK başlığı altında yürütülen “Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine yönelik teşvik ve destek verilmesi” ile ilgili çalışmalar kapsamında, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesinin “Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine yönelik teşvik imkanlarının arttırılması” başlıklı eylemi ile eşgüdüm halinde, Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü) ile Enstitü tarafından taslak kanun maddeleri hazırlanmıştır.

TAKİP başlığı altında, “Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi ile ilgili yardımcı verilerin temin edilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi” ile ilgili konular ele alınmaktadır. Bu kapsamda, anlamlı verilerin teminine yönelik ilgili paydaş kişi, kurum ve kuruluşlar ile bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

BİLGİLENDİRME başlığı altında ise, “Sınai mülkiyet ve yönetimi konularında yayın (etkinlik duyuruları, lisans/devir verme/alma teklifi duyuruları vb.) ve yardımcı hizmetler (değerleme vb.)” ile ilgili konular ele alınmaktadır. “Bilgilendirme” çalışmaları kapsamında hayata geçirilen hizmetlerin sunumunda kullanılacak temel bir platform olmak üzere, “Teknoloji Transferi Platformu” teknolojitransferi internet sitesi oluşturulmuştur.

Şubat 2015 itibariyle hayata geçirilen site temel olarak, patent, faydalı model veya tasarım korumasına sahip teknolojilerin transferi ile ilgili verilerin yayımlanacağı bir platform görevi üstlenecektir. Sahip oldukları teknolojiyi lisans vermek ya da devretmek isteyen taraflar

“Lisans/Devir Verme Teklifleri” bölümünü, belli bir teknolojiye ihtiyaç duyan taraflar da “Lisans/Devir Alma Teklifleri” bölümü üzerinden veri girebilecek ve bu verileri yönetebileceklerdir.

“Koruma Süresi Dolan Buluşlar/Tasarımlar” bölümünde, üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri ülkemizdeki koruma süresi dolmuş patent, faydalı model ve tasarımlar yayımlanacaktır.

“Etkinlikler” bölümünde, sinai mülkiyet ve yönetimi ile ilgili konularda ülkemizde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası seminer, çalıştay vb. faaliyetlere ilişkin program ve sunumlar yer alacaktır.

“Yayınlar” bölümünde, ilgili konularda yerli ve yabancı bilgi kaynakları (kitap, makale, derleme vb.) ile anket/analiz çalışması sonuçları paylaşılacaktır.

“Ticarileşme Hikayeleri” bölümünde, ülkemizden çıkan buluş ve tasarımlarla ilgili ticarileştirme hikayeleri anlatılacaktır.

“İstatistikler” bölümünde, “Takip” çalışma başlığı altında elde edilen veriler başta olmak üzere, teknoloji transferi ile ilgili ulusal veriler yayımlanacaktır.

“Teknoloji Paydaşları”, teknoloji transferi ile ilgili tarafların bilgilerinin (iletişim bilgileri, görevli/uzman olunan konular) yayımlandığı bir alan olacaktır.

“Teknoloji Transfer Platformu E-Bülteni”, sitede yayımlanan içeriğin periyodik olarak paylaşılacağı bir yayın olacaktır.

Teknoloji transferi ile ilgili ülkemizdeki paydaşların katkılarıyla zenginleşecek sitenin ülkemiz ve hak sahipleri için hayırlı olması temennisiyle… Dahi Patent