Marka Tescil Belgesi artık A4

Marka Tescil Belgesi artık A4

Marka Tescil Belgelerine İlişkin Duyurudur! 13.01.2015


556 sayılı Markaların Korunmasına Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 39 uncu maddesi gereğince, KHK ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre eksiksiz yapılmış veya eksikleri giderilmiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir marka tescil başvurusu, tescil belgesi düzenleme ücretinin ödenmesinin ardından tescil edilerek sicile kaydedilmekte ve başvuru sahibine "Marka Tescil Belgesi" verilmektedir.


Bu kapsamda 12 Ocak 2015 tarihinden itibaren Marka Tescil Belgeleri A4 boyutlarında 80 g birinci hamur kağıda basılarak hak sahiplerine iletilecektir.