29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü

29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü

İlk olarak 29 Haziran 2007 yılında Uluslararası Endüstriyel Tasarım Kuruluşları Konseyi (ICSID)’in kuruluşunun 50.yılında kutlanmaya başlanan Dünya Endüstriyel Tasarım Günü temel olarak tasarım mesleğinin farkındalığını artırmayı, tasarımcıların ve akademisyenlerin tüm dünya çapında ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel kaliteyi artırmadaki önemli katkılarının altını çizmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu birçok farklı ülkede "Dünya Endüstriyel Tasarım Günü" konferans, sempozyum, çalıştay, sergi, yarışma ve özel müze gezileri gibi çok çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü çerçevesinde 25-29 Haziran 2014 tarihleri arasında Türk Patent Enstitüsü ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle Ankara Kentpark AVM'de Design Turkey Kazananlar Sergisi ve Tasarım Okulları Öğrencilerinin projeleri sergilenecektir.

ETMK tarafından açılan Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi, Türkiye’de endüstriyel tasarıma dair bellek oluşturmak amacıyla açılan ilk sanal müze olma özelliği taşıyor. Bu müze ile birlikte, yaşadığımız coğrafyadaki ürün tasarımı belleğine sahip çıkılması, endüstriyel tasarımın bir meslek olarak tanınırlığına katkıda bulunulması ile meslek geçmişinin gelecek nesillere aktarımı için kayıt altına alınması ve sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: tpe